Gospodarenje otpadom

Tvrtka Komunalije Hrgovčić d.o.o. ovlaštena je za prijevoz, skladištenje i zbrinjavanje/obradu sljedećih vrsta otpada:

 • OPASNI
 • NEOPASNI
 • MEDICINSKI

Prepustite nam brigu o Vašem otpadu!

  

Otpad koji svakodnevno zbrinjavamo kod naših klijenata:

Opasni otpad:

 • Ambalaža onečišćena opasnim tvarima
 • Zauljene krpe i filteri
 • Zauljeni /onečišćeni kruti i tekući otpad
 • Zauljena voda i emulzije                  
 • Muljevi iz raznih procesa
 • Otpad iz uljnog separatora
 • Otpad iz pješčanih komora (autopraonica)
 • Otpadna motorna ulja
 • Laboratorijske kemikalije
 • Otpadne kiseline i lužine
 • Otpadne boje i lakove
 • Azbest i građevinski otpad koji sadrži azbest
 • Razna otapala
 • Akumulatori
 • Toneri
 • Flo-cijevi
 • Elektronička oprema itd….

 Neopasni otpad:

 • Otpad iz mastolovaca (kuhinja/industrije)
 • Otpad od pjeskarenja
 • Otpadna plastika
 • Muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda
 • Jestiva ulja i masti
 • Miješani građevinski otpad i otpad od rušenja
 • Izolacijski materijali
 • Staklo
 • Muljevi od obrade otpadnih voda itd.

 Medicinski:

 • Infektivni otpad
 • Potencijalno infektivni
 • Kemijski otpad
 • Farmaceutski otpad

Postupak zbrinjavanja otpada:

 • Kontaktirajte na telefonski broj 032/830-650 ili e-mail info@komunalije.org
 • Vaš upit obradit ćemo u najkraćem mogućem roku i dostaviti Vam našu ponudu
 • Po zaprimanju Vaše narudžbenice ugovorit ćemo vrijeme izvršenja usluge
 • Nakon što smo preuzeli Vaš otpad zbrinut ćemo na ekološki prihvatljiv način, sukladno Zakonu o otpadu
 • Vaš otpad obradit ćemo u krugu naše tvrke uz pomoć specijaliziranih strojeva i uređaja, ili izvesti u najduljem roku od 12 mjeseci (kako je zakonski propisano)
 • Plavi prateći list dostavit ćemo vam kao potvrdu da je Vaš otpad zbrinut na ekološki prihvatljiv i zakonom propisan način

MEDICINSKI OTPAD

Infektivni otpad - Ključni broj otpada (18 01 03*) spada u skupinu opasnog medicinskog otpada. On sadrži patogene biološke agense koji zbog svojeg tipa, koncentracije ili broja mogu izazvati bolest ljudi koji su im izloženi. U ovaj otpad spadaju: kulture i pribor iz mikrobioloških laboratorija , dijelovi opreme, materijal i pribor koji je došao u dodir s krvlju ili izlučevinama infektivnih bolesnika ili je upotrebljen pri kirurškim zahvatima, previjanju rana, obdukcijama, otpad iz odjela za izolaciju bolesnika,otpad iz odjela za dijalizu, sistemi za infuziju, rukavice i drugi pribor za jednokratnu uporabu.

Oštri predmeti i predmeti od stakla -  igle, lancete, štrcaljke, skalpeli i ostali predmeti koji mogu izazvati ubod ili posjekotine, epruvete, petrijeve zdjelice, ampule itd.

Posude za oštre predmete - Posude koje se koriste za oštre predmete, neprobojne za sadržaj pri normalnim uvjetima postupanja napravljene tako da je onemogućeno ispadanje sadržaja ili ozljeđivanje i prijenos infekcija na osobe koje upotrebljavaju posudu ili postupaju s otpadom.

Ostali predmeti - Higijenski apsorbenti, kirurški otpad, kateteri, vrećice sa tekućim sadržajem (krv, plazma, urin), sonde rektalne i gastralne, vaginalne sonde i ušni ljevčići te ostali otpad koji nastaje kao nusproizvod pružanja zdravstvenih usluga.

Tvrtka Komunalije Hrgovčić d.o.o. stoji Vam na raspolaganju za sve probleme vezane uz začepljenja odvodnih sustava. Stručno osposobljeni djelatnici, uz pomoć najmodernijih tehnologija, uklonit će sve vrste začepljenja (na cijevima fi 50-1600mm).

Oprema za čišćenje kanalizacijskih sustava: Specijalne autocisterne velikih mogućnosti opremeljene visokotlačnim i vakum pumpama, koji omogućuju brzo i efikasno rješavanje problema, te prilaz nepristupačnim šahtama. 

Veliki izbor opreme za čišćenje:

 • rezači korijena
 • razbijač tvrdih naslaga
 • rotacijska glava za čišćenje
 • glava za čišćenje većih naslaga taloga u cijevima (rotirajuća)
 • mogućnost čišćenja cijevi do fi 1.800

 

 

 

Posebne specifičnosti vozila za TV inspekciju: gumeni baloni za zaptivanje cijevi i protočni gumeni baloni profila do 1.800 mm.

Uz standardno uklanjanje začepljenja u mogućnosti smo izvršiti snimanje cjelokupnog odvodnog sustava kanalnom kamerom te utvrditi točnu lokaciju eventualnih oštećenja ili napuknuća. Provjerit ćemo je li do uzroka začepljenja došlo zbog oštećenja odvodne cijevi ili zbog neredovitog održavanja odvodnog sustava.

 

Bogato iskustvo, educirani i stručno osposobljeni djelatnici, najsuvremenija oprema te brojni zadovoljni klijenti, garancija su kvalitete i pouzdanosti Komunalija Hrgovčić u industrijskim čišćenjima.

Nudimo strojno, mehaničko i kemijsko čišćenje:

 • uljnih separatora
 • mastolova
 • različitih spremnika goriva
 • sanitarne, oborinske kanalizacije, slivnika
 • tankvana, biodiskova i septičkih jama itd.

Otpad nastao industrijskim čišćenjima zbrinjavamo i obrađujemo u krugu naše tvrtke na ekološki prihvatljiv i zakonom propisan način.

Čišćenje mastolova i uljnih separatora

Mastolovi ili odjeljivači kuhinjskih ulja i masti uređaji su za odvajanje ulja i masti iz taloga biljnog i životinjskog podrijetla u kuhinjskim otpadnim vodama prehrambene industrije, hotela, restorana, mesnica i dr. Prema zakonskim propisima subjekti za proizvodnju i promet namirnicama trebaju imati ugrađen mastolovac te ga redovno održavati – odstranjivati plivajuće mase i taloge, čime se izbjegavaju štetne posljedice koje uzrokuju začepljenjima.

Uljni separatori su uređaji koji odvajaju ulje iz vode, a koriste se za pročišćavanje zauljenih oborinskih, procesnih i tehnoloških voda.

Nepravilno postupanje ovim uređajima i njihov nepravilan rad mogu izazvati zagađenja i visoke troškove saniranja istih. Komunalije Hrgovčić preuzet će cjelokupno čišćenje, održavanje i sanaciju vaših mastolova i uljnih separatora, a nastali otpad zbrinut ćemo i obraditi na ekološki prihvatljiv i zakonom propisan način.

Po obavljanju posla dostavit ćemo vam ovjeren prateći list za uredno obavljen posao i pravilno postupanje otpadom.  

Tvrtka Komunalije Hrgovčić d.o.o. osnovala je laboratorij za ispitivanje pri čemu je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 akreditirana od Hrvatske akreditacijske agencije za sljedeća područja:

 •  Kanalizacijski sustavi: ispitivanje vodonepropusnosti zrakom i vodom te ispitivanje vodonepropusnosti pojedinačnih spojeva (HRN EN 1610:2002)
 •  Cijevi odvodnje pod tlakom: tlačno ispitivanje cijevi (HRN EN 805:2005)
 •  Građevine odvodnje: ispitivanje vodonepropusnosti  (HRN EN 1508:2007)
 •  Kanalizacijski sustavi: ispitivanje i vizualno kodiranje stanja snimanjem daljinski upravljanom CCTV kamerom, ispitivanje i vizualno kodiranje stanja ulaskom čovjeka u objekt, ispitivanje i vizualno kodiranje stanja korištenjem ogledala i ispitivanje i vizualno kodiranje stanja fotografiranjem (HREN EN 13508-2:2011)
 • Vodoopskrbne cijevi pod tlakom: tlačno ispitivanje cijevi (HRN EN 805:2005)
 • Vodoopskrbne građevine: ispitivanje vodonepropusnosti (HRN EN 1508:1998)

CCTV inspekcija kanalizacijskih sustava

 

  

CCTV inspekcija omogućuje najprecizniji uvid u stanje kanalizacijskih sustava.

Specijalizirani tim Komunalija Hrgovčić provest će snimanje kanalnom kamerom te vam dostaviti detaljnju dokumentaciju i video zapise o stvarnom stanju kanalizacije, uz sljedeće mogućnosti:

 • Snimanje u svim radnim uvjetima
 • Sve vrste profila do 2000mm
 • Mjerenje dužine dionice
 • Mjerenje nagiba cijevi
 • Lasersko mjerenje širine i dužine pukotine

Ispitivanje vodonepropusnosti

Onečišćene lokacije i industrijska postrojenja, bilo da se radi o starim industrijskim pogonima, iznenadnim onečišćenjima ili pak usklađivanju s novim ili postojećim zakonima, potencijalno predstavljaju ogromnu opasnost za okoliš, prirodu i samog čovjeka. Za samog vlasnika i/ili investitora predstavljaju velik financijski rizik, ali i odgovornost prema nadležnim tijelima i svim sugrađanima.

Tvrtka Komunalije Hrgovčić partner je na kojeg možete računati 24 sata na dan, u slučaju bilo kakvih eko-akcidenata. Naši stručnjaci, opremljeni suvremenom tehnologijom, smanjit će sve potencijalne rizike na minimum.

Procijenit ćemo postojeće stanje. Sve vrste onečišćenja, zaostale sirovine i opasni otpad uklonit ćemo s vaše lokacije te propisno zbrinuti i obraditi u krugu naše tvrtke, na ekološki i zakonski prihvatljiv način.

U nastavku pogledajte fotografije različitih intervencija u zaštiti okoliša.

 

Tvrtka Komunalije Hrgovčić d.o.o. jedna je od rijetkih hrvatskih tvrtki koja zbrinuti otpad obrađuje u krugu svoje tvrtke. Specijaliziranim uređajima i strojevima za obradu pojedinih vrsta otpada. Također, neke vrste otpada pretvaramo u sirovinu te ih tako činimo produktivnim.  

Metode obrađivanja otpada: 

 • Solidifikacija/stabiliziranje/cementiranje
 • Bioremedijacija
 • Sterilizacija

Ukoliko se vaša tvrtka bavi prikupljanjem otpada, ali ne i obradom, ili su vam pak troškovi izvoza visoki, obratite nam se s povjerenjem. Naši djelatnici preuzet će Vaš otpad na bilo kojoj lokaciji te transportirati zbrinuti/obraditi u krugu naše tvrtke.

Kontaktirajte nas i provjerite odgovara li Vaš otpad nekom od ključnih brojeva za koje je tvrtka Komunalije Hrgovčić d.o.o. ovlaštena od Ministarstva zaštite okoliš.

Obrada otpada postupkom stabilizacije

Postupkom solidifikacije/stabilzacije/cementiranje mogu se obraditi vrste otpada koji su nastali prilikom tehnoloških procesa u pogonima i to:

 • Parafini
 • Sadržaj uljnih separatora,
 • Sadržaj ispitnih bazena prilikom izvođenja rudarskih radova na bušotinama
 • Sadržaj iz taložnika autopraonica
 • Zemlja zagađena opasnim tvarima
 • Voda onečišćena opasnim tvarima
 • Zemlja-voda onečišćeni uslijed nezgoda-akcidenata na cesti

 Prilikom dovoza otpada na obradu vrši se kontrola vrste otpada i količine otpada, po dokumentaciji koja se preuzima od proizvođača otpada: Prateći list, Deklaracija/analiza.

TEHNOLOGIJA OBRADE OTPADA

SOLIDIFIKACIJA – ukručivanja Otpada

Tehnološki postupak solidifikacije-ukrućivanja otpada.

BIOREMEDIJACIJA  - BIOLOŠKA OBRADA OTPADA

Obrada otpada se vrši u isplačnoj jami volumena cca 1500 m3 koja je namijenjena za prihvat otpada, njihovo taloženje i neutralizaciju. Oko isplačne jame izgrađen je pristupni put za vozila (kamione i cisterne) koja dovoze otpad na obradu,odnosno za strojeve kojima se vrši miješanje otpada  SpillSorb-om.

Postupkom bioremedijacije mogu se u isplačnoj jami obraditi materijali koji su nastali prilikom tehnoloških procesa u pogonima i to:

 • Bio-masa
 • Sadržaj mastolova, ostaci hrane I životne namirnice s istekom roka važnosti
 • Ostaci ulja i masti iz prehrane
 • Onečišćenja na tlu drugim derivatima

Prilikom dovoza otpada na obradu vrši se kontrola vrste otpada i količine otpada i to po dokumentaciji koja se preuzima od proizvođača otpada: Pratećeg lista, Deklaracija/analiza. 

 

UREĐAJ ZA OBRADU ZAULJENIH VODA

Voda za obradu sadrži koloidno disperzirane čestice koje se iz vode ne mogu ukloniti filtracijom. Međutim, zahvaljujući tome da koloidne čestice posjeduju specifična svojstva,a ta su da imaju veliku specifičnu površinu,a s time u vezi i veliku adsorptivnu sposobnost i da su električki nabijene,mogu se dodatkom sredstva za flokulaciju prevesti u filtrirajuću formu. Flokulacija je, prema tome, fizikalno-kemijski postupak, kojim se koloidno disperzirane tvari u vodi ili otopini dodavanjem sredstva za flokulaciju (flokulanta, Aluminijev sulfat) s ovim spajaju u krupne, lako filtrirajuće flokule. 

 

Newster 10

Za obradu infektivnog i potencijalno infektivnog otpada: