O nama

Tvrtka Komunalije Hrgovčić d.o.o. jedna je od vodećih hrvatskih tvrtki u djelatnostima zaštite okoliša.

Zanima vas prijevoz, skladištenje, zbrinjavanje i obrada bilo kakve vrste otpada, ili pak „know how“ vezan uz gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša? Na pravoj ste adresi, Komunalije Hrgovčić stoje vam na raspolaganju!

Obiteljska tvrtka Komunalije Hrgovčić d.o.o. osnovana je 1996. godine kao rezultat višegodišnjeg iskustava i znanja koje smo stjecali radom u švicarskim tvrtkama specijaliziranim za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom. Znanje i iskustvo stečeno u zapadnoj Europi uspješno smo primijenili u Hrvatskoj, a visoko postavljena ljestvica europskih standarda jedno je od temeljnih načela naše tvrtke i danas.

Od jednog djelatnika, jednog stroja i jednog prijevoznog sredstva  izrasli smo u tvrtku koja broji 17 stručno osposobljenih djelatnika, opremljenih suvremenim uređajima i strojevima za obradu otpada.

Nekoliko tvrtki koncerna Agrokor, Tifon, HEP, Plinacro, Strabag, Billa samo su neka od velikih poduzeća koja su nam ukazala povjerenje, a certifikati ISO 14001 i ISO 9001, OHSAS 18001, te akreditacija HAA i interes inozemnih tvrtki za našim uslugama i „know how“ kapacitetima rezultat su dugogodišnjeg ulaganja u ljude, znanje i suvremenu opremu.

Obratite nam se s povjerenjem,
Komunalije Hrgovčić d.o.o.

POLITIKA KVALITETE, ZAŠTITE OKOLIŠA, TE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI

U skladu s općom poslovnom orijentacijom i etičkim načelima uspješnog i odgovornog gospodarskog subjekta, svjesni važnosti svoje uloge u društvu, obavezali smo se na provedbu politike  kvalitete, zaštite okoliša, te zaštite zdravlja i sigurnosti u skladu sa međunarodnim normama ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Naša misija je osigurati sustavno unapređivanje kvalitete, zaštite okoliša, te sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti na području održavanja, CCTV inspekcija, te ispitivanje vodonepropusnosti sustava, skupljanje, prijevoz, privremeno skladištenje, obrada i/ili oporaba opasnog i neopasnog otpada, intervencije u izvanrednim situacijama ugroženosti okoliša.

Tvrtka Komunalije Hrgovčić d.o.o. će u svakom pogledu i pod bilo kojim okolnostima poštovati zakonsku regulativu Republike Hrvatske, a samim tim i Europske Unije, kao i druge propise, posebno u području kvalitete, zaštite okoliša,  sigurnosti i zaštite zdravlja.

Usmjerenost na potrebe kupca i zadovoljstvo kupca izvršenim poslom su najvažnije vrijednosti prema kojima tvrtka Komunalije Hrgovčić d.o.o. mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost

Uprava tvrtke Komunalije Hrgovčić d.o.o. snosi najveću odgovornost provođenja ove politike. Svaki djelatnik mora biti upoznat sa politikom kvalitete, zaštite okoliša, te sigurnosti i zaštite zdravlja radnika,  razumjeti je i prihvatiti kao trajno načelo u vlastitom djelovanju. Isto tako, suradnici izvan tvrtke Komunalije Hrgovčić d.o.o.  moraju biti upoznati sa politikom kvalitete i okoliša, te djelovati na način koji je u skladu sa navedenom Politikom.

Tvrtka Komunalije Hrgovčić d.o.o. će znanjem, obrazovanjem i stručnošću svojih kadrova osigurati kvalitetno poslovanje na zadovoljstvo svih zaposlenih, stvarajući osjećaj pripadnosti tvrtki Komunalije Hrgovčić d.o.o.

Komunalije Hrgovčić d.o.o. će iznalaziti i primjenjivati nova znanja, koja će omogućiti optimalnu ravnotežu između potrebne efikasnosti i opredjeljnja tvrtke Komunalije Hrgovčić d.o.o. stalnom smanjenju i sprečavanju onečišćenja okoliša.

Da bi sve navedeno mogla i ostvariti tvrtka Komunalije Hrgovčić d.o.o. će:

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA 

Komunalije Hrgovčić d.o.o. Županja (u daljnjem tekstu: Komunalije Hrgovčić d.o.o.) su poduzele sve tehničke i organizacijske mjere u skladu sa obvezama koje propisuje Zakon o zaštiti osobnih podataka i Opće  uredbe o zaštiti podataka – GDPR

Komunalije Hrgovčić d.o.o. vode računa o sustavu zaštite osobnih podataka, na način da je informatička oprema i programi na kojima se nalaze osobni podaci zaštićeni prema najvišim standardima.

Komunalije Hrgovčić d.o.o. osobne podatke svojih zaposlenika i klijenata prikuplja i obrađuje zakonito i transparentno, a obrada podataka je ograničena samo za svrhu za koju su podaci prikupljeni, a nužni su za tu svrhu. Podatke čuvamo onoliko koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe obrade. Pristup podacima imaju isključivo ovlaštene osobe Komunalije Hrgovčić d.o.o. i partnera koji nam pružaju poslovnu podršku, koji su se također obvezali na primjenu Zakona o zaštiti osobnih podataka i GDPR-a.

Komunalije Hrgovčić d.o.o. obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni i koji su pribavljeni u sklopu poslovnih aktivnosti i to:

Podaci koji više neće biti potrebni za ispunjenje navedene svrhe, biti će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

Komunalije Hrgovčić d.o.o. osobne podatke neće dostavljati trećim osobama bez posebnog odobrenja, osim:

Komunalije Hrgovčić d.o.o. će na pisani zahtjev za uvid, ispravak ili brisanje osobnih podataka, odgovoriti najkasnije u roku od 30 dana, od dana zaprimanja zahtjeva.

Klijenti Komunalije Hrgovčić d.o.o. koji smatraju da nemamo zakonsku osnovu obrađivati osobne podatke, u svakom trenutku mogu uložiti prigovor, tada Komunalije Hrgovčić d.o.o. neće više obrađivati osobne podatke klijenta, ali neće moći biti u poslovnom odnosu sa navedenim klijentom.

Komunalije Hrgovčić d.o.o.